View on Zotero site

Aldhelmi Malmesbiriensis Prosa de virginitate (praefatio et indices)