View on Zotero site

Ambrosius Autpertus: Opera III